Kotipuutarhurin perunaopas

Lajikkeet

Pienpakkauksissa vuonna 2021 löytyvät lajikkeet ja joitakin niiden ominaisuuksia

Lajikevalintaan liittyvää

  1. Käytä mahdollisimman rutonkestäviä lajikkeita.

  2. Valitse lajikkeet käyttötarkoituksen mukaan.

  3. Käytä aikaisuudeltaan erilaisia lajikkeita.

Lajikevalinta on yksi kaikkein tärkeimmistä toimenpiteistä suunniteltaessa kotipuutarhan perunanviljelyä. Ehkä kaikkein tärkein lajikkeen valintakriteeri on sen rutonkestävyys, koska kemiallista rutontorjuntaa ei useimmiten haluta suorittaa ja rutto tuhoaa useimpina kesinä suojaamattomat perunanvarret varsin aikaisin.

Valitettavasti nykyään viljelyssä olevien lajikkeiden rutonkestävyys on heikko. Siksi palstaviljelijä joutuukin nojautumaan muihin lajikkeen ominaisuuksiin, jotta satoa ehtii muodostua riittävästi ja mukulat ovat riittävän kookkaita siinä vaiheessa, kun rutto tuhoaa varsiston ja lopettaa perunan kasvun. Tärkeimmiksi  ominaisuuksiksi nousevat silloin lajikkeen aikaisuus ja kyky tehdä nopeasti mahdollisimman isoja mukuloita.

Erityisen tärkeää aikaisuus on luonollisesti silloin, kun perunaa viljellään tarkoituksella päästä nauttimaan oman pellon antimista mahdollisimman nopeasti. Useamman aikaisuudeltaan erilaisen lajikkeen viljeleminen takaa puolestaan mahdollisimman sopivan kokoista uutta perunaa koko kesäajaksi.

Myös perunan käyttötarkoitus on hyvä ottaa huomioon lajiketta valittaessa. Ennen kaikkea perunan keittolaatuun liittyvät seikat ovat tällöin valintaperusteena. Tärkein lajikkeen laatukriteeri on tällöin keitetyn perunan mallon rakenne, eli perunan ns. jauhoisuus. Lajikkeet on tapana jakaa jauhoisuuden perusteella kolmeen eri keittotyyppiin, kiinteämaltoisiin (vihreä), sopivan jauhoisiin (keltainen) ja jauhoisiin (punainen). Myös kasvuolosuhteet vaikuttavat perunan jauhoisuuteen eikä lajikkeen sato suinkaan aina mene yhteen ja samaan väriin.. Puutarhaviljelyssä perunarutto katkaisee useimmiten kasvun kesken, jolloin sadon tärkkelyspitoisuus jää normaalia matalemmaksi ja keitetty peruna on sen seurauksena kiinteämpää kuin mitä lajikkeelta odottaisi.

Myös oman perunan viljelyssä kannattaa lajikevalinnoissa noudattaa tätä keittolaadun väriluokittelua ja viljellä useampaa jauhoisuudeltaan erilaista lajiketta, jolloin on aina omasta takaa sopivaa perunaa erilaisiin ruokiin.

Lajikkeen tulisi myös tehdä mahdollisimman virheetöntä satoa, jotta sadon ulkoinen laatu ja sen myötä perunan käytettävyys olisi hyvä ja hävikki mahdollisimman pieni.

Koska peruna on mieluista ruokaa nyös monelle mikrobille ja ötökälle, on lajikkeen hyvä tautien ja tuholaisten kestävyys  tärkeää viljelyn onnistumiselle. Taudit ja tuholaiset sekä pienentävät perunasadon määrää että heikentävät perunan laatua..

Hyvät yleiset viljelyominaisuudet on myös tärkeä valintaperuste. Lajikkeen täytyisi olla sopivan aikainen siihen käyttötarkoitukseen mihin se on tarkoitettu ja riittävän satoisa ja mahdollisimman viljelyvarma.

Lajikkeiden saatavuus, ja varsinkin terveen siemenperunan löytäminen, nousee usein ongelmaksi. Onneksi sentään melko useasta lajikkeesta löytyy nykyään puutarhakaupoista tervettä siementä pienpakkauksissa. Oikeanpuoleisessa sivupalkissa lajikkeet onkin ryhmitelty kahteen eri ryhmään "Pienpakkauksissa" ja "Muita lajikkeita", sen perusteella, miten niistä on saatavissa siementä puutarhaviljelijän tarpeisiin.

 

Pienpakkauksissa:
Afra
Annabelle
Bellarosa
Blue Kongo
Carrera
Challenger
Colomba
Hankkijan Timo
Jazzy
Jussi
Lady Felicia
Marabel
Melody
Mozart
Mulberry Beauty
Muse
Nicola
Noblesse
Puikula
Rosamunda
Siikli
Solist
Violet Queen

Muita lajikkeita