Kotipuutarhurin perunaopas

Istutus

  1. Istutukseen voi ryhtyä heti kun maa on kuivunut muokkauskuntoon.
  2. Kun idätyslämpösumma on täynnä, siemenperuna on parasta istuttaa, vaikka kylmäänkin maahan.
  3. Mahdollisimman aikaisin istutettu ehtii tuottaa satoa ennen kuin rutto vie varret.

Istutusaika

Perunan voi istuttaa heti, kun maa on kuivunut muokkauskuntoon. Nopeimmin kuivuville maille pääsee usein jo  ennen vappua, Etelä-Suomessa joskus jopa huhtikuun alussa, jolloin voi istuttaa vähän varhaisperunaa. Varhaisperunasta voi silloin saada satoa jo juhannukseksi. Hyvin aikaiseen varhaisperunan istutukseen vielä märkään maahan sopii ns. laiskan miehen menetelmä, josta kerrotaan tarkemmin täällä.

Kaikki muutkin palstaperunan istutukset kannattaisi suorittaa melko aikaisin, jotta peruna ennättäisi tuottaa mahdollisimman paljon satoa ennen kuin rutto vie varret. On kuitenkin hyvä muistaa, että perunan varsisto on hyvin hallanarkaa ja vioittuu herkästi pienestäkin yöpakkasesta. Kevään viimeisiä hallaöitä voi esiintyä vielä kesäkuun  alussa. Silloin olisi hyvä voida levittää suojaava harso perunanvarsien päälle yön yli.

Muokkaus

Perunan istutus aloitetaan maan muokkauksella. Sen voi suorittaa talikolla tai lapiolla tai puutarhajyrsimellä. Riittävän syvä muokkaus (>15 cm) on tärkeää, koska irtonaista maata penkin lopulliseen muotoiluun tarvitaan runsaasti. Lapiopiston syvyys on sopiva. Jos käytetään kompostia tai maahan lisätään kalkkia tai turvetta tai jotakin muuta maanparannusainetta, ne levitetään maan pintaan ennen muokkausta, jolloin ne sekoittuvat muokattaessa sopivasti kasvukerrokseen. Maanpinnan voi haravoida kevyesti tasaiseksi ennen istutuksen aloittamista.

Istuttaminen

Perunan voi istuttaa monella eri menetelmällä ilman että se ottaa siitä nokkiinsa. Peruna antaa paljon anteeksi. Tärkein kriteeri saattaa olla loppujen lopuksi se, kuinka vähällä vaivalla ja selkää säästäen pääsee.

Istutusetäisyys
Peruna tulisi istuttaa palstaviljelyssä suhteellisen harvaan, koska se kasvaa silloin nopeammin kokoa ja ehtii kehittyä paremmin riittävän kookkaaksi ennen kuin rutto vie varret. Harva kasvusto on myös ilmavampi ja pysyy siten myös kuivempana, jolloin rutto leviää kasvustossa hieman hitaammin. Istutusetäisyys riippuu luonnollisesti myös lajikkeesta ja siemenkoosta ja sadon käyttötarkoituksesta. Runsaasti mukuloita tuottavat lajikkeet ja isot siemenmukulat istutetaan harvahkoon (30-40 cm), pieni siemen ja vähämukulaiset lajikkeet tiheämpään (20-30 cm).

Riviväli
Myös mahdollisimman iso riviväli, jopa 90 cm, jos maata on riittävästi, on eduksi niin rutontorjunnan kuin riittävän mukulakoonkin kannalta. Usein joutuu kuitenkin tyytymään kapeampiin, jopa 70 cm:n penkkeihin. Sitä pienempi riviväli johtaa puolestaan herkästi siihen, että maata ei ole riittävästi penkin multaukseen ja mukulat työntyvät kasvaessaan penkistä ulos ja vihertyvät.

Istutussyvyys
Oikea istutussyvyys on sellainen, että perunan yläpinta/itujen kärjet jäävät noin 5 cm maanpinnan tason alle.

Istutus istutusvakoon
Yleisin tapa saattaa mukulat maahan lienee se, että muokatulle istutettavalle alueelle vedetään istutusvaot. Lannoiteen voi ripotella istutusvakoon ennen tai jälkeen mukuloiden asettamista, ennen kuin vako suljetaan. Jos maa muokataan juuri ennen istutusta, lannoitteen voi myös levittää maan pintaan, josta se sekoittuu sopivasti maanhan muokatessa. Siemenperunat asetetaan yksitellen kevyesti painaen istutusvakoon idut ylöspäin. Kun mukulat on aseteltu vakoon, ne peitetään lopuksi keräämällä esimerkiksi rautaharavalla tai leveäteräisellä perunakuokalla vaon kahden puolen olevaa maata perunoiden päälle matalaksi penkiksi.

Istutus maahan painamalla
Jos maa on muokattu huolellisesti pehmeäksi juuri ennen istutusta ja lannoite on sekoitettu maahan samassa yhteydessä, mitään istutusvakoakaan ei tarvita. Viivan vetäminen maan pintaan istutussuunnaksi haravan varrella riittää. Siemenperunat painetaan silloin maahan itupää ylöspäin niin, että itu jää noin viisi senttiä maanpinnan alapuolelle. Lopuksi vedetään rautaharavalla hieman maata istutusrivin molemmilta puolilta istutusrivin päälle matalaksi penkiksi.Tämän menetelmän olen kuvannut videolle Youtubeen.

Istutus istutuskuoppiin
Vielä yksi kätevä istutustapa on ns. laiskan miehen menetelmä, jolla perunan voi istuttaa suoraan muokkaamattomaan tai syksyllä muokattuun maahan. Maahan kaivetaan siinä jokaiselle mukulalle lapiolla istutuskuoppa, kuopan pohjalle sirotetaan sopiva määrä lannoitetta, kuoppa täytetään melkein maanpinnan tasalle mullalla, ja siemenperuna painetaan kuohkeaan maahan niin syvään, että itu jää noin viisi senttiä maanpinnan alapuolelle. Siemenmukulat on kätevintä laittaa jo valmiiksi riviksi oikealle etäisyydelle toisistaan maan pinnalle ennen istutuksen aloittamista, jotta rivin suunta ja se, mihin kohtaan se edellinen mukula sijoitettiinkaan, pysyy selvillä. Tämä menetelmä sopii erityisesti hyvin aikaisiin istutuksiin  märkään maahan, jota ei voi vielä muokata. Sitä voi käyttää jopa roudan päälle istuttamiseen. Olen kuvannut tätä istutustapaa tarkemmin blogissani täällä.

Taimien istuttaminen
Perunoista voi myös kasvattaa ennakolta kasvatusruukuissa pienet taimet. Niin kannattaa tehdä lähinnä varhaisperunalle, kun haluaa päästä nauttimaan oman pellon antimista mahdollisimman varhain. Taimet istutetaan tavalliseen tapaan kaivamalla niille pienellä istutuslapiolla maahan kuoppa ja peittämällä taimi mullalla niin että vain vihreät lehdet jäävät pilkottamaan maasta esiin.

Penkin teko

Penkkiä ei kannata tehdä istutuksen yhteydessä kovin isoksi, koska paksu maakerros siemenmukuloiden päällä hidastaa turhaan perunan pintaan tuloa. Noin reilu 5 senttiä maata siemenperunoiden päällä riittää. Maata tulisi kuitenkin olla riittävän paksulti, jotta se mahdollistaa hieman myöhemmin rikkaruohojen torjumiseksi suoritettavan penkin pinnan haravoinnin ilman, että siemenet tulevat näkyviin tai pintaan tulollaan olevat idut vioittuvat. Penkin multaus lopulliseen kokoon suoritetaan melko myöhään, varsien pituuskasvun jo selvästi alettua.

Katteet

Jos haluaa jouduttaa perunan kehitystä ja suojata pintaan tulleita taimia hallalta, penkkien päälle kannattaa levittää heti mukuloiden peittämisen jälkeen maata maata lämmittävä harso tai muovi, tai molemmat.. Katteen päälle on syytä laittaa riittävästi kiviä painoksi, jotta se ei löydy joku tuulinen päivä naapurin pihakoivusta. Yöhallalta suojaamiseksi harso on hyvä pitää penkkien päällä vielä perunan tultua pintaankin. Penkin päällä lepäävä muovi tulisi kuitenkin poistaa heti perunan tullessa pintaan, koska se vioittaa herkästi versoja.

Penkin voi suojata aluksi myös sekä harsolla että muovilla, kuten varhaisperunan ammattiviljelijät usein tekevät. Harso sijoitetaan silloin alimmaksi. Muovi poistetaan siinä vaiheessa, kun ensimmäiset kasvit alkavat tulla pintaan, jotta ne pääsevät kehittymaan esteettömästi. Harsoa, joka on kevyttä eikä siksi haittaa perunan kasvua, voi pitää kasvuston päällä pitempään, jolloin se suojaa yöpakkasilta ja muutoinkin lämmittää perunan kasvuympäristöä.

Hyvin aikaisin istutetun perunapenkin päälle voi myös rakentaa kätevästi harsotunnelin, jonka pitämistä voi jatkaa pitkään perunan pintaan tulon jälkeen. Mainiona tunnelin tukirankana toimii paksuhkosta rautalangasta leikatut kaaret.

Siemenperuna
Idätys
Muokkaus
Lannoitus
Istutus
Rikkakasvit
Multaus
Kastelu
Ruton torjunta
Nosto
Varastointi

 

Istutusvideo
Isutusblogi
Istutus kuvin
Hallakuvia