Kotipuutarhurin perunaopas

Lannoitus

  1. Peruna ei kasva ilman lannoitusta.
  2. Typpeä tarvitaan perunan kasvuun ja kaliumia hyvän laadun saavuttamiseksi.
  3. Kalkitus ja maanparannusaineet syysmuokkauksen yhteydessä, kevätlannoitus istutusvakoon.

Peruna ei kasva kunnolla ilman lannoitusta. Vaikka maassa onkin runsaasti kasvin tarvitsemia erilaisia ravinteita valmiina, niiden määrä ei kuitenkaan riitä perunan tarpeisiin tai niiden saatavuus voi olla huono juuri silloin kun peruna niitä eniten tarvitsisi.

Esimerkiksi alkukesästä, kun perunan varret kasvavat nopeasti, se tarvitsee typpeä nopeammin kuin mitä ehtii vapautua maan luontaisista typpivaroista. Lannoite antaa silloin tarvittavan lisätypen. Loppukesästä tätä ongelmaa ei enää ole, koska perunan typentarve on silloin pienempi ja maan mikrobit vapauttavat siinä vaiheessa maan orgaanisesta aineksesta sitä riittävästi perunalle käyttökelpoiseen muotoon.

Maan ravinnetila kannattaa tarkistaa muutaman vuoden välein lähettämällä maanäyte laboratorioon analysoitavaksi. Viljavuustutkimuksia tekevät Suomessa Viljavuuspalvelu ja Hortilab.

Perunan erikoistarpeet

Peruna käyttää joitakin ravinteita erityisen paljon, eikä niiden määrä maassa ole useimmiten luonnostaan riittävä. Hyvän tuotantokoneiston rakentamisessa keskeisen typen ohella varsinkin riittävä kaliumin saanti on perunalle tärkeää. Se vähentää raaka- ja keittotummumista ja parantaa kolhunkestävyyttä . Muita tärkeitä ravinteita ovat fosfori, kalsium ja magnesium. Kalsiumin, magnesiumin ja kaliumin pitäisi olla maanesteessä toisiinsa nähden tasapainossa, suunnilleen suhteessa 10:1:2. Epätasapainossa toinen korvautuu toisella. Pitoisuudet selviävät viljavuustutkimuksella. Lisäksi peruna tarvitsee pieniä määriä hivenravinteita, kuten booria, rikkiä, kuparia mangaania ja rautaa.

Maan happamuus

Peruna pystyy hyödyntämään maassa olevia ravinteita riittävän hyvin silloin kun maan happamuus on noin pH-luokkaa 6.0. Sitä kovin paljon korkeampi pH ei ole perunalle suotavaa, koska se lisää perunaruven riskiä. Näin on usein varsinkin silloin, kun maahan on lisätty vuosien varrella runsaasti tuhkaa. Toki perunaruven riskiä voi vähentää käyttämällä mahdollisimman ruvenkestäviä lajikkeita. Korkeaa pH:ta voi laskea esimerkiksi kalkitsemattoman happaman turpeen lisäyksellä (esim. Biolan Perusturve).

Matalassa pH:ssa joidenkin ravinteiden liukoisuus heikkenee ja maan viljavuus siten huononee. Maan happamuutta voi vähentää (nostaa pH:ta) kalkituksella. Se parantaa varsinkin fosforin liukoisuutta maassa ja lisää samalla maan kalsium- ja magnesiumvaroja. Viimeksimainittua on dolomiittikalkissa.

Kalkitus kannattaa suorittaa syksyllä, jolloin se ehtii jo vaikuttaa maan happamuuteen seuraavan kesän viljelyä ajatellen. Kalkin voi sirotella maan pinnalle ennen muokkausta, jolloin se sekoittuu maata käännettäessä sopivasti koko muokkauskerrokseen. Perunalle sopiva kerta-annos on noin 100-300 g/m2, esimerkiksi GrowHow:n "Rakeista Puutarhakalkkia", jota saa sopivan kokoisissa kuluttajapakkauksissa.

Lannoitusaineet

Komposti antaa perunalle sen tarvitsemia ravinteita ja samalla lisää maan multavuutta. Orgaanisen aineen määrää maassa voi parantaa myös turpeen lisäämisellä. Komposti tai turve kannattaa levittää peltoon syksyllä tai keväällä istutuksen alla, ja muokata maa sen jälkeen, jolloin aines sekoittuu sopivasti koko muokkauskerrokseen. Tarkan tarvittavan määrän arviointi on vaikeaa, koska kompostin sisältämien ravinteiden määrä riippuu siitä, mistä se on valmistettu. Puutarhakompostia voinee levittää peltoon 50-200 l/10 m2.

Puutarhakompostin lisäksi perunamaata voi lannoittaa erilaisilla epäorgaanisilla tai orgaanisilla erikoislannoitteilla. Kivennäislannoitteista palstaviljelyssä käytettäväksi sopii esimerkiksi GrowHow:n ”Puutarhan kevät” (NPK 8-4-14). Sitä on saatavissa eri kokoisissa pienpakkauksissa. Toinen vaihtiehto on ammattiviljelijöiden käyttämä ruokaperunan erikoislannoite (Perunan Y-1, NPK 8-5-19), jota kuitenkin joutuisi ostamaan vähintään kokonaisen 40 kilon säkin.  Orgaaninen vaihtoehto kevätlannoitukseen olisi ”Biolan luonnonlannoite perunalle ja juureksille”. Se on kompostipohjainen lannoite, johon on lisätty perunalle tarpeellista epäorgaanista kaliumia. Siitäkin on useita pakkauskokoja.

Lannoite levitetään maan pintaan muokkauksen yhteydessä tai perunan istutusvakoon. "Puutarhan kevät" ja "Perunan Y-1" -lannoitteita käytetään 50-70 g/m2, mikä antaa perunalle sopivan määrän,  40-56 kg typpeä/ha.  Jos lannoite ripotellaan istutusvakoon, vastaava lannoitteen kulutus on 75 sentin riviväliä käytettäessä 37.5-52.5 g/rivimetri. Biolan-lannoitteen käyttömääräsuositus on 2.5 dl/m2. Sekin voidaan ripotella istutusvakoon, jolloin käyttömäärä on noin 1.9 dl/rivimetri.

Siemenperuna
Idätys
Muokkaus
Lannoitus
Istutus
Rikkakasvit
Multaus
Sadetus
Ruton torjunta
Nosto
Varastointi